Storia e Folklore Calabrese

di Domenico Caruso


Folklore calabrese

'U rivòggiu da Passioni

                     1
Spiritu Santu meu, dàtimi aiutu,
mu mi rispìgghju 'stu senzu 'nsenzatu,
da tantu tempu sugnu surdu e mutu,
nuda virtuti nd'haju professatu.
Cu' l'aiutu di Ddeu su' risolutu
di ricordari cca Gesù sagratu
cu' lu rivòggiu quantu havi patutu:
sona vintiquattr'uri ed è spiratu.

                     2
A li vintiquattr'uri ha domandatu
di la so' affritta Matri la licenza,
'nci dissi: - Matri, lu tempu è passatu,
avìmu a ffari l'urtima spartenza. -
- Fìgghju, 'na lancia o' cori m'hai tiratu,
jeu restu Matri affritta e di tia senza! -
La so' benedizioni 'nci ha donatu:
oh gran doluri di la Matri penza!

                     3
A li vintitri uri s'incumenza,
Gesù la cena faci 'nda chid'ura;
la grandi so' umirtati ognunu penza,
ca patìu Cristu cu' n'amuri pura.
E giustu chida notti, a prima ura,
sutta specie di pani 'u Redentori
si sottumetti cu' 'n'amuri pura
pe' jìri 'n bucca di li peccatori.

                     4
Cu' lu ricivi giustu e con amuri,
du' paradisu jesti possessuri;
se lu ricivi 'i Giuda tradituri,
pena dintru lu 'mpernu a tutti l'uri.
Princìpiu dezzi Cristu a li du' uri
cu' 'nu sermoni a' apostoli vo' fari:
'nci predicava cu' ' na ver'amuri,
c'a Giuda jìdu lu volìa sarvari.

                     5
Giuda c'avìa lu cori tradituri
ora venìa e penzava li dinari.
Ma mo' penzamu: tutti i peccaturi
Cristu no' dassa modu pe' sarvari.
A li tri uri Cristu jiu a pregari,
a la passioni soi già stava accortu;
principiau a chid'ura di penari,
quandu 'i Getsemi arrivau all'ortu.

                     6
L'Eternu Patri si misi a pregari,
n'àngialu 'nci calava pe' cunortu;
vidìa càlici, cruci e cosi amari,
l'Eternu Patri già lu vozzi mortu.
A li quattr'uri Cristu standu all'ortu,
la so' Passioni penzava e vidìa:
penzava all'agonia, quasi era mortu,
sudava sangu e la terra abbundìa.

                     7
E li Giudei 'nci stàvanu attornu,
avanti a jìdi Giuda già venìa.
Li patimenti furu tutti 'n tortu,
o peccaturi, li patìu pe' ttia.
A li cinc'uri Cristu già vidìa
a Giuda avanti la turba arrivatu;
Giuda lu basa e a li Giudei dicìa:
- Pigghjàti a chistu chi v'haju mostratu. -

                     8
Ma li Giudei cascaru 'nta la via,
quandu lu nomi 'i Jesu è palisatu.
Cristu li guarda e moriri volìa,
pemmu paga d'Adamu lu peccatu.
A li sei uri Cristu fu ligatu
mani darretu e la turba s'ammassa:
Giacumu e Petru l'hannu 'bbandunatu,
San Gianni chi lu segui no' lu dassa.

                     9
Cu' cordi e cu' catini è trascinatu
e fu portatu a lu palazzu d'Anna;
da Marcu po' fu statu schiaffiatu,
sputatu 'n facci e 'n tortu la cundanna.
A li sett'uri la turba s'affanna,
Cristu no' poti cchjù ch'è stancu e lassu;
grida la turba pemmu si cundanna,
e si cundanna 'e mani di Cafassu.

                     10
Cafassu 'sti paroli 'nci domanda:
- Tu no' si' giustu rre, ca si' rre farzu,
si' rre du' Celu e di nud'atra vanda,
si' rre di morti! - ripetìu Cafassu.
Non poti cchjù all'ott'uri fari 'n passu,
ca troppu di la turba è martrattatu;
levatu fu a 'na stada stancu e lassu,
di li capidi a 'nu travu ligatu.

                     11
Calaru schiavi cu' cori di sassi,
cu' l'unghj li so' carni hannu scarnatu;
jìdu li guarda cu' làgrimi sparzi,
pe' nn'aviri pietà l'hannu bendatu.
A li nov'uri Cristu fu negatu
di l'amatu discìpulu ch'avìa
e fu ccussì da tutti 'bbandunatu:
Gianni era jutu m'avvisa a Maria.

                     12
Canta lu gadu e Petru l'ha negatu,
canta lu gadu e Petru s'avvidìa:
cerca perdunu pe' lu so' peccatu,
di chiantu all'occhj du' canali avìa.
A li deci uri Cristu no' potìa
e 'n casa di Pilatu fu portatu;
a Pilatu omu giustu 'nci parìa
e m'u cundanna 'nci parìa peccatu.

                     13
Cchjù forti 'a turba si misi a gridari
ca voli a Gesù Cristu cundannatu.
Pilatu cerca 'na proposta 'i fari:
- Cristu d'Erodi ha 'ssìri giudicatu! -
A l'undici uri a 'Rodi fu levatu
e 'Rodi mu 'nci parla disiava,
ma potti rimaniri scurricciatu
ca Cristu avanti d'idu no' parlava.

                     14
'Na vesta jianca allora hannu pigghjatu,
'nci 'a mìsaru e di pàcciu lu trattaru;
(pàcciu era 'Rodi chi l'avìa penzatu!),
c''a vesta jianca a' genti lu mmostraru.
A dudici uri la Matri arrivava;
a Jesu lu tornaru da Pilatu.
L'affritta Matri arretu 'e porti stava,
vidìa lu fìgghju spostu e 'ssulicatu.

                     15
La turba forti allora havi gridatu
ca voli a Gesù Cristu cundannatu.
Dissi Pilatu: - 'Sta cundanna damu,
mu si fragella e poi lu liberamu! -
Lu fragellu ccussì fu preparatu
e ccu rràggia si mìsaru a battiri:
di tali modu fu martoriatu,
dani volìanu m'u fannu moriri.

                     16
A tridici uri è misu alla culonna
e cu' pungenti spini 'ncurunatu;
lu vidi e stramortisci la Madonna,
ma poi lu hjiàtu 'nci havi tornatu.
Di fora lu guardava la Madonna
e guardandu criscìa lu so' doluri;
Cristu pregava o' Patri pemmu allonga,
mu campa ccani e pemmu pati cchjuni.

                     17
A quattordici uri lu ligaru
a 'na colonna di russu vestutu,
'nda li mani 'na canna 'nci posaru,
da turba comu rre vinni schernutu.
Ora si parla di li quindici uri,
ora si dici lu quantu e lu comu.
Pilatu chi s'affaccia a lu barcuni,
lu mmostra a lu pòpulu: - Ecceomu! -

                     18
Po' 'nc'ìssi a chida genti senza cori:
- Se nui lu liberamu sarrìa bbonu. -
Tutti gridaru: - A la cruci mu mori! -
Lava Pilatu e si chiudi la domu.
La facci hannu perzu e lu decoru,
aundi vinni oh, la gran potenza!
Eternu Patri, chistu to' figghjolu
com'è ridottu a tanta penitenza!

                     19
Chidu chi pati, lu pati pe' l'omu,
o peccaturi, offendi tu e non penzi.
Fu scrittu a sìdici uri lu so' nomu:
a morti cundannatu è la sentenza.
A li diciassett'uri ognunu penza
chi gran doluri da gran matri avìa:
vidìa so' fìgghju'n tanta sofferenza,
portari 'n codu 'a cruci e non potìa.

                     20
Pe' caminari po' facìa violenza
e quanti voti catti pe' la via!
Doluri 'ntisi la grandi Potenza
ca ributtaru e jettaru a Maria.
Quandu a Munti Carvàriu si giungìa
a Cristu lu 'nchianaru a strascinuni
e li so' vesti chi 'mbiscati avìa
'nci li scipparu cu' rràggia e fururi.

                     21
E li so' càji rinnovati avìa,
sentiva li fragelli e li doluri.
L'affritta Matri 'nchiovari sentìa,
fu 'spostu 'n cruci a li diciottu uri.
Si cunta di Gesù lu ver'amuri,
amuri ch'è perfettu, amuri eternu,
comu stremu amau li peccaturi,
chi vozzi liberari di lu 'mpernu.

                     22
Arzàu po' l'occhj a li diciannov'uri
e di cori pregau lu Patri Eternu:
- Patri, perduna li crocifissuri,
ca sunnu pacci e non han sentimentu! -
A li vint'uri fici testamentu
e a Gianni 'nci dassau Matri Maria;
puru se stava 'u spìritu perdendu,
ancora jidu patiri volìa.

                     23
- Sìzziu! - dissi e prestu a 'nu momentu
feli ed acitu vinni preparatu;
lu dèzzaru e Gesù dissi 'mbivendu:
- Consumatu esti! - e fu così spiratu.
Penzamu li doluri di Maria,
chi restau Matri scunzulata e sula:
guardava 'a cruci e spirari vidìa
so' fìgghju mentri sona vintun'ura.

                     24
Si vota e vidi 'n'atra tirannìa:
Longinu 'na lanciata va e 'nci duna.
Si smòvinu li petri di la via,
scuràu lu suli, li stidi e la luna.
Giuseppi Arimatea 'nci dissi allora:
- O Nicodemu, chistu è n'omu giustu! -
'Nci scipparu li chiova e la curuna,
lu levaru a Maria mortu tuttu.

                     25
E la Madonna, trovandosi sula,
di cori lu ciangìu cu' chjantu rruttu.
Novu lanzòlu e nova seportura,
a li vintiquattr'uri fu 'n sepurcu.
Ora ch'è dittu lu rivòggiu tuttu,
mi cumpatìti se 'nc'esti difettu:
chidu chi dissi lu dissi pe' mottu,
ca jeu no' lu lejia ca no' sta scrittu.

                     26
Cu' ama lu Signuri 'i veru cori
lu paradisu di certu si pìgghja,
ma cu' rimani sempri peccatori
se po' si perdi non è meravìgghja!Il presente canto, rielaborato da Domenico Caruso nel dialetto della Piana di Gioia Tauro, raccoglie numerosi frammenti popolari sparsi nei vari paesi calabresi. In particolare, esso si avvale della versione di S. Martino di Taurianova nonché di quelle pubblicate da Nino Germanò: "Canti e cunti" (a cura dell'Amministrazione Comunale di Scido - RC - del maggio 1985) e dalla rivista di letteratura popolare "La Calabria" di Monteleone - luglio 1893 ("Lu rivogiu" di Piscopio). Comunque, non ostante gli sforzi ed alcune integrazioni, le lacune sono evidenti specialmente nelle forme verbali (ad es., il passato prossimo al posto del passato remoto) e nei vocaboli che per necessità di rima risultano ostici. Talvolta manca l'accento ritmico o il verso appare claudicante. Nel rispetto dell'originalità non si poteva operare altrimenti e chiediamo venia ai nostri lettori.

Si autorizza la pubblicazione su Internet dei contenuti del presente sito, previa esplicita citazione della fonte.

Copyright © 1996 Domenico Caruso